Sissel Strand

Sissel Strand med et tidligere liv blant annet som rekvisitør og illustratør, fant sin tekstile nisje innen maskinstrikk etter deltidsstudiet Kreativ maskinstrikking 1 og 2 på Universitet i Sørøst-Norge; Campus Rauland i 2010 – 2012, og har siden utviklet sin høyst personlige og særegne, skulpturelle stil. Hun strikker under navnet Sorl ved Strand.

Sissel sysler også med tekstile materialer som sådan, da gjerne gjennom bruk av stoffer sin allerede har vært gjennom sitt første liv.

Ettersom Sissel lager sine produkter ett for ett, kan hun tilpasse både modeller, materialer og farger etter den enkelte kundes ønsker.

Sissel kommer opprindelig fra Oslo/Kolbotn, men flyttet til Fredrikstad i 2017.