Om Global Aid

GLOBAL AID

Global Aid, Norge er en veldedig stiftelse som primært driver hjelpearbeid i India. De driver skole og barnehjem i “Lille Fredrikstad” i det nordlige India, 10 skoler i Dooarsområde samt 5 skoler for gatebarn i Kolkata.
Arbeidet er basert på frivillig innsats, og ingen innsamlede midler brukes til administrasjon.

Styre: Jeanette og Haakon Olsen, Terje Linkas, Lasse Holst og Sigmund Brenna

Ressursgruppe for Lille Fredrikstad: Aina og Svein Gundersen, Jens Olav Simensen, Inger Lise Bye, Sigmund Brenna

Kontakt:
Haakon Olsen 90865176
Jeanette Olsen  41641307

Epost:  globalaid1@gmail.com
Org.nr.: 981643313
Kontonr.: 6105 66 41849
Adresse:  Kalleraveien 6, N-1675 Kråkerøy


Jeanette og Haakon Olsen

Jeanette og Haakon Olsen er begge oppvokst i Fredrikstad i Østfold. De ble tidlig oppmerksom på den store urettferdigheten i verden, og da de traff hverandre, som veldig unge, tok det ikke lang tid før de bestemte seg for at de ville hjelpe, og prøve å utgjøre en forskjell for de aller fattigste og utstøtte, de som ingen «ser» eller «hører».

De startet Stiftelsen Global Aid i år 2000. Primært tenkte de at dette kunne være med på å hjelpe noen av de mange gatebarna, som finnes rundt i verden, til en bedre fremtid.

Etter at Haakon, som er byggmester av yrke, kom tilbake fra en reise til India i 2002, fikk han med seg Jeanette og sine barn tilbake i februar 2003. Dette resulterte i et 3 måneders opphold i det landet som skulle fange hjertene deres så totalt.

Haakon driver nå som entreprenør i Fredrikstad. Den tankegangen hadde han med seg til India i 2003, og han så jo med en gang mange muligheter for utvikling av noe mer stabilt, og et kvalitetsmessig bedre opplegg enn bare å sende penger for å dekke akutte behov hos de mest utsatte barna.

Jeanette, som er utdannet sykepleier, fikk brukt sitt yrke på en helt annen måte enn tidligere, og fikk tillit hos lokalbefolkningen i det området de bodde. Gjennom mange år har man sett gode resultater av all den informasjonen og undervisning om forebygging som hun har gitt i India.

Hverdagen har blitt veldig annerledes enn de først tenkte.  Ved siden av at de har hatt fire barn og jobber i Norge, har arbeidet i India vokst jevnt og trutt siden 2003.

De arbeider fortsatt fulltid i Norge, og mye av fritiden har gått med til å utvikle og sette i gang nye hjelpeprosjekter i det landet som har fått så stor betydning for dem og familien. Selv om deres arbeid er frivillig, opplever de det mer som et livs kall.